Langtidsleie

Ved lengre tids leie anbefaler vi å se boligen først. Langtidsleie fungerer stort sett som i Norge. Innbetalt depositum er utleiers sikkerhet for eventuelle skader samt ubetalt husleie. Vanligvis betales 1 mnd depositum + 1 mnd formidlingshonorar + 1 mnd forskudd før innflytting. Alle priser er pr. mnd hvis annet ikke er nevnt. Som oftest er prisene oppgitt med vann og strøm i tillegg.

Korttidsleie

Korttidsleieprisene er pr uke og inkl. vann og strøm. Prisene vil normalt sett variere etter årstid og leieperiode og være retningsgivende. Spør oss om tilbud på ønsket leieperiode.

 

Dokumenter samt øvrige tjenester

   Alle som bor her nede utover 3 mnd. uten arbeid eller skoleplass
må skaffe seg residencia (oppholdstillatelse)

Norsk Boligservice
kan hjelpe til med søknad om dette.


NIE nr. er offentlig dokument som personer må ha
for å eie bil, tegne forsikringer etc. her nede

Norsk Boligservice kan kan hjelpe til med søknad om dette.


Det er ofte behov for rettledning, kontakt mot offentlige myndigheter,
oversettelser m.m. for å få hverdagen her nede til å fungere optimalt.

Norsk Boligservice kan hjelpe deg med disse oppgavene.


Norsk Boligservice
ordner også tjenester som :
bilsalg/kjøp, omregistreringer, hussalg/kjøp, forsikringer, billetter,
oversettelser som krever offentlig godkjenning, data og
telefonbestilling mot kommisjon.


Norsk Boligservice er også behjelpelige med søknad om skattemessig utflytting
fra Norge til Spania for pensjonister / uføre etter nærmere avtale.


Norsk Boligservice
er behjelpelig med å skaffe personer som kan utføre opp-pussing og restaurering av Deres hus / leilighet til fastsatt start og avsluttningstidspunkt og til avtalt pris etter besiktigelse.


Norsk Boligservice
hjelper deg også med å sende og motta faks og mail.